Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Aktuální informace

Akce školy - informace z akcí, které škola pořádá

Projekt Erasmus+ - odborná stáž studentů v Irsku


Dny otevřených dveří na naší škole se konají:

středa 12. 12. 2018

pátek  11. 1. 2019

středa 16. 1. 2019

pátek  25. 1. 2019

vždy od 10 do 16 hodin

nebo kdykoli po telefonní domluvě - 583 430 507

 

Proč studovat na Obchodní akademii v Mohelnici?

Nabízíme dva atraktivní studijní obory

 • Obchodní akademie 63-41-M/02 - studijní obor poskytující úplné střední vzdělání v ekonomice.
 • Informační technologie 18-20-M/01 - studijní obor poskytující úplné střední vzdělání v informačních technologiích.
 • Máme více než 50 letou tradici.
 • Podporujeme zapojení žáků do soutěží, které rozvíjejí jejich odbornost.
 • Podporujeme sportovní aktivity žákůvyužíváme k výuce kvalitní počítačové učebny a multimediální učebny s interaktivními tabulemi.
 • Podporujeme a umožňujeme žákům získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence).
 • Naši absolventi mají vysokou úspěšnost při přijetí ke studiu na vysokých školách.
 • Poskytujeme našim studentům zahraniční stáže.
 • V průběhu studia vykonávají studenti povinnou odbornou praxi ve firmách a v podnicích – podle vlastního zaměření.

 

Obchodní akademie 63-41-M/02

Charakteristika oboru OA

Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. Je připravován na provádění různorodých činností souvisejících s obchodně-podnikatelskou praxí v tuzemském hospodářském životě i ve styku se zahraničím, a to na úrovni podniků (soukromých, obchodních společností, akciových společností, družstev a podniků dalších právních forem) i ve vnitropodnikových útvarech...

Podrobnějsí informace

 

Informační technologie 18-20-M/01

 Charakteristika oboru IT

Příprava kvalifikovaného odborníka v oblasti informačních technologií a ekonomické problematiky, se schopností aktivně komunikovat v anglickém jazyce. Schopnost analyzovat a navrhnout ekonomické projekty, tvorba software podle přání zákazníka. Poznání ergonomie počítačových systémů a programového vybavení.

 • Žáci se naučí na základní úrovni navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu
 • Vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy
 • Zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením
 • Podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou
 • Navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je
 • Navrhovat a spravovat databáze
 • Vytvářet počítačové programy a webové stránky

Podrobnější informace

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
facebook     prodecad     prodecad     prodecad