Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Obecné informace

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Všichni uchazeči o studium na naší škole skládají jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura (specifikace na stránkách CERMAT) a předmětu matematika a její aplikace (specifikacena stránkách CERMAT)Realizaci písemných testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Přihlášky ke studiu odevzdá uchazeč nejpozději do 1. 3. 2019.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nepožadujeme.

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou. 

Jednotné přijímací zkoušky se konají v termínu 12. a 15. dubna 2019. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2019.

V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Sdělení MŠMT - termíny konání jednotných příjímacích zkoušek.

Informace k jednotné přijímací zkoušce - CERMAT.

Informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách MŠMT.

Další informace k přijímacímu řízení naleznete také na webových stránkách Olomouckého kraje.


Čtyřleté denní studium

Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku (čtyřleté studium)

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

18-20-M/01

Informační technologie

1

30

63-41-M/02

Obchodní akademie

1

30 


Pomaturitní zkrácené studium

Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku (jednoleté pomaturitní zkrácené studium, denní forma)

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

0,5

15


Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku (dvouleté pomaturitní zkrácené studium, denní forma)

 

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

18-20-M/01

Informační technologie

0,5

15

 

Dny otevřených dveří na naší škole se konají:

 

kdykoli po telefonní domluvě - 583 430 507

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad