Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií

Název projektu: Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií

Zkrácený název projektu: Rozvoj podnikatelské gramotnosti

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0036

Doba trvání projektu: 17 měsíců (01. 08. 2013 – 31. 12. 2014)


Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií. Žáci se v rámci projektu naučí orientovat se v podnikatelském prostředí zvláště svého regionu, budou schopni rozpoznávat procesy odehrávající se ve firemním sektoru a nakonec budou připraveni se aktivním způsobem zapojit do podnikatelské činnosti. Realizace projektu je postavena na formální i neformální výuce, na tvorbě podnikatelských plánů a na interaktivní spolupráci s významnými mentory z oblasti firemního koučingu.

Projekt je realizován Moravskou vysokou školou Olomouc ve spolupráci s  Obchodními akademiemi v Prostějově, Mohelnici, s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Přerově a Olomouckým klastrem inovací, odbornou organizací působící v oblasti podpory začínajících podnikatelů.Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 2012, a to zejména s nutností modernizovat vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, a tím zvýšit uplatnitelnost v budoucím reálném životě.

Klíčové aktivity projektu:

  • Tvorba studijních a metodických materiálů a jejich ověření ve výuce
  • Zážitkový kurz PozNej 
  • Tvorba podnikatelského záměru
  • Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr

Rozvoj podnikatelské gramotnosti - semináře

Zážitkový kurz

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad