Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Centrum Ekonomického Vzdělávání v Olomouckém Kraji

Projekt CEVOK

Obchodní akademie Mohelnice se stala

Centrem Ekonomického Vzdělávání v Olomouckém Kraji

Obchodní akademie Mohelnice realizuje další projekt, jehož cílem je podpora a rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol Olomouckého kraje a propojení znalostí a potřeb podnikatelského sektoru s výukou na obchodních akademiích a podpoření podnikatelských aktivit.

Aktivity směřující k naplnění cílů projektu zahrnují vytvoření výukového materiálu v podobě komiksu a k vytvoření SW aplikace na tvorbu podnikatelských záměrů, která poslouží k ověření znalostí i k mentoringu ze strany odborných garantů a mentorů z Moravské vysoké školy Olomouc. 

Získané znalosti budou v praxi ověřeny prostřednictvím spolupráce s MVŠO. Výstupem projektu bude platforma pro spolupráci SŠ jako strategického aktéra v oblasti podnikání.
Důležitou součástí projektu jsou praktické žákovské workshopy, na kterých budou prezentovány podnikatelské záměry a konzultovány odbornou komisí.

Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny:
1) žáci SŠ (3. ročníky)
2) pracovníci SŠ

 Při realizaci předpokládáme zapojení celkem 220 osob
Termín realizace projektu – duben až prosinec 2014.

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad