Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Projekt Erasmus+

Fotogalerie k projektu


ODBORNÁ STÁŽ ŽÁKŮ V IRSKU

Dvouletý projekt „Růst kvality v odborném vzdělání“ je projektem třítýdenních odborných stáží našich žáků v Irské republice. První ročník projektu byl realizován v termínu od 21.1 do 11. 2. 2018. 2. ročník projektu proběhl na jaře roku 2019 a to od 25. 3 do 12. 4. 2019. Jazykem stáže je anglický jazyk. Cílem projektu je posílení odborných dovedností, schopností a zkušeností našich žáků. Stáže jsou zcela hrazené z prostředků projektu.

Hostitelskou a zprostředkující organizací je Swan Training Institute se sídlem v Dublinu, který má bohaté zkušenosti s organizováním mobilit v rámci grantových schémat Leonardo da Vinci a následně i Erasmus +. Žáci jsou ubytováni v hostitelských rodinách.

Prvního ročníku odborné stáže v Dublinu se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku oboru Obchodní akademie a Informační technologie. Druhý ročník stáže absolvovali žáci 2. a 3. ročníku Obchodní akademie a Informační technologie. Tato stáž probíhala ve vybraných IT firmách a obchodních společnostech.  Účastníci stáže vykonávali činnosti, které jim byly svěřeny v rámci odborné praxe v daném podniku. Jednalo se například o úpravu funkcí a vzhledu internetového obchodu, práce s technologiemi dotNetNuke, C#, Javascript, integraci služeb dalších firem do webu, údržbu a opravu platebních terminálů, programování, správu IT sítě, práci s grafikou a administrativní práci. Na konci stáže účastníci obdrželi doklad o získané praxi, tzv. Europass Mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a VŠ v celé EU.

Žáci měli tímto možnost se setkat s odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí Irska, prohlubovat si své odborné a jazykové znalosti a dovednosti.

Volné chvíle a víkendy si žáci zpříjemňovali poznáváním nádherných historických památek Dublinu ale i procházkami po pobřeží, objevováním rybářských městeček a přístavů.

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad