Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Charakteristika školy

Nabízíme dva žádané studijní obory:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • 18-20-M/01 Informační technologie

Nosný program

 • Intenzivní výuka účetnictví, ekonomiky, informačních technologií a jazyků.
 • V průběhu studia vykonávají studenti povinnou odbornou praxi ve firmách a v podnicích – podle vlastního zaměření.

Celková orientace školy:

 • Oblast účetnictví, ekonomiky, daní a informačních technologií.

63-41-M/02 Obchodní akademie:

 • Kompletace nabytých vědomostí se využívá v předmětech ekonomické výpočty a integrovaný ekonomický předmět ve 3. a 4. ročníku.
 • Ve 4. ročníku probíhá intenzivní výuka předmětu daně, kde se kombinuje část praktická s konkrétními případy.

18-20-M/01Informační technologie:

 • Žáci se naučí na základní úrovni navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky.

 • V některé z výše uvedených oblastí se s ohledem na zaměření školy stanou specialisty. Při všech činnostech se žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností efektivitu vynaložených nákladů.

Nadstandard

 • V průběhu volných hodin a po skončení výuky mají žáci neomezený přístup k počítačům ve školní počítačové síti (6 počítačových učeben) - 150 PC.
 • Ve 3. a 4. ročníku nabízí škola Eurocertifikáty TELC z němčiny a angličtiny, ECDL (evropský řidičák na počítač), certifikáty z účetnictví úroveň 1, 2, a 3. Žáci mají k dispozici neomezený přístup na INTERNET. Ve škole je přístupná WiFi síť.

Odborná stáž

 • V průběhu studia nabízíme zdarma 3 týdenní odbornou stáž v rámci programu Erasmus + v Irsku (Dublin).

Zvyšování úrovně vědomostí:

 • Studenti všech ročníků mají možnost využít individuálních konzultací ze všech vyučovaných předmětů u jednotlivých vyučujících. Škola podporuje samostatnost a zodpovědnost ve studiu.

Součástí výuky jazyků (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ)

 • je – podle zájmu a schopností – příprava na vykonání státní základní zkoušky.
 • Totéž se týká předmětů písemná a elektronická komunikace a výpočetní techniky – příprava na vykonání státní zkoušky z psaní na klávesnici.

Další aktivity:

 • 1. ročník - Lyžařský výcvik
 • 2. ročník - Taneční
 • 3. ročník - Sportovně turistický kurs
 • 4. ročník - Fiktivní výběrová řízení

Kombinace jazyků:

 • ANJ/RUJ (nejžádanější kombinace - nejlepší uplatnění uchazečů)
 • ANJ/NEJ
 • ANJ/FRJ

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad