Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Historie naší školy

Na jednom z kamenů základů školy je vytesán nápis s letopočtem 1905. Dějiny školy však nejsou spjaty s tímto letopočtem, ale pouze s budovou, ve které dnes škola sídlí. Dávná touha a sen mohelnických měšťanů po zřízení střední školy ve městě vyvrcholily v roce 1900 shromážděním lidu na městské střelnici, z něhož vyšla rezoluce s tímto požadavkem. Avšak i přes intervence zemského poslance W. Pohla skončila celá akce pouze určitou náplastí, a to otevřením zemské dívčí vychovatelny v roce 1906. 

Skutečná historie, na jejíž tradici může škola navázat, započala v roce 1902, kdy je v jiné budově města, na Třebovské ulici, založena tehdejším ministerstvem zemědělství Státní zimní rolnická škola, která s malými obměnami vydržela do roku 1953. Sídlo školy se pak stěhuje do Loštic pod novým názvem Zemědělská účetnická škola. Budova školy je přeměněna na internát. Tato dvouletka zaniká rokem 1958 vznikem Střední zemědělské školy oboru ekonomického, která se vrací do současné budovy v Mohelnici. Věrna svému zaměření, přes změny svého názvu (Střední zemědělská technická škola s Střední ekonomická škola), píše své dějiny až do roku 1990.

Nová přechodná etapa začíná rokem 1991 transformací na Obchodní akademii a útlumem studijního oboru ekonomiky zemědělství a výživy. Červenou nití, spojující historii školy, se stává kvalitní výuka účetnictví, která umožnila rokem 1995 profilovat studijní obor do oblastí daňové problematiky. Od počátku obchodní akademie se škola s velkou intenzitou zaměřila na výpočetní techniku s aplikací na ekonomiku a dále na jazykovou výuku. Takto budovanou koncepcí si škola vytvořila variabilní prostor pro svůj další rozvoj a mohla dostatečně rychle reagovat na poměrně rychlé změny v ekonomickém vývoji.

S narůstajícím významem informačních technologií má škola vytvořeny všechny předpoklady pro svůj další rozvoj a naplnění vize - zavedením nového studijního oboru informatiky v ekonomice, který nejen rozvine stávající učební program, ale i naváže na tradici školy.

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad