Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Naši úspěšní absolventi

Jste úspěšným absolventem OA MOHELNICE?

Pomozte nám PROSÍM propagovat naši školu.

Stačí vyplnit jednoduchý dotazník a poslat elektronicky spolu se svojí fotografií buď současnou, nebo maturitní na adresu: adamcova@oam.cz

Chtěli bychom umístit na webové stránky databázi úspěšných absolventů popř. udělat ve škole nástěnku. Naše potencionální žáky určitě mile překvapí, že naši absolventi jsou tak úspěšní.

Děkujeme předem za pomoc a pokud budete mít čas a chuť, rádi Vás uvidíme např. na dnech otevřených dveří nebo na maturitním plese 4. ročníků.

Zde si stáhněte dotazník pro vyplnění: Dotazník absolventi OA

 


Sandra Cikánková

vankova

Studentem Obchodní akademie jsem byl v letech 2005-2009, obor Obchodní akademie.
Nejvyšší dosažené vzdělání: maturita

Karierní úspěchy: Aktuálně pracuji na pozici operátorka Call Centra ČEZ Distribuce, a.s.


Veronika Špačková

vankova

Studentkou Obchodní akademie jsem byla v letech 2005-2009, obor Obchodní akademie.
Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysokoškolské vzdělání
Karierní úspěchy: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Krajské ředitelství Olomouc, vrchní komisař – stavební prevence

Výběr vhodné střední školy jsem měla jasný již v době, kdy každý kolem mě v osmém ročníku základní školy tápal a nevěděl kam se přihlásit. A to z jednoho prostého důvodu – byla střední školou i mé mámy, která na tyto léta ráda vzpomínala. Směr ekonomiky a účetnictví mě lákal, jelikož mým nejoblíbenějším předmětem byla matematika a také mě zajímalo prostřední samotné školy, v kterém i má máma vyrůstala. Za celé čtyři roky na Obchodní akademii v Mohelnici jsem výběru nelitovala. Učiva byla kvanta a někdy to bylo náročné. Avšak s odstupem času mohu říci, že díky tomu škola dokáže studenta vhodně připravit na případnou vysokou školu či přímo do pracovního zápřahu. Přístup a znalosti učitelů hodnotím velice pozitivně. Moc ráda vzpomínám na své bývalé spolužáky, na naši třídní učitelku a na spoustu úsměvných zážitků. Po střední škole jsem chtěla zůstat v ekonomickém směru a zkoušela štěstí v Pardubicích. Osud tomu však chtěl jinak. Nakonec jsem zvolila technické zaměření a to Fakultu bezpečnostního inženýrství na Vysoké škole báňské – technické univerzitě Ostrava. Vystudovala jsem úspěšně čtyřletý a navazující dvouletý studijní program zakončený titulem Ing. Měsíc před úspěšným dostudováním vysoké školy jsem zvládla složité přijímací řízení k bezpečnostnímu sboru a v první den školních prázdnin jsem nastoupila na Krajské ředitelství v Olomouci k Hasičskému záchrannému sboru. Zde vykonávám práci oddělení stavební prevence. Mým úkolem je posuzovat projektovou dokumentaci pro zajištění požární bezpečnosti staveb a následně kontrola jejich realizace. Při nástupu jsem byla jmenována do hodnosti vrchní inspektor (s hodnostním označením nadpraporčík). Po 18 měsících u sboru a úspěšně absolvovaném výběrovém řízení jsem nyní v hodnosti vrchního komisaře (s hodnostním označením kapitán). Hasičina mě vždycky lákala a mohu říct, že jsem tělem i duší na správném místě. I když mám úplně jiné zaměření, než bylo původně mým záměrem, nelituji prvního výběru a jsem velice vděčná. Mé středoškolské vzdělání jsem efektivně zužitkovala hned při několika zkouškách v prvním ročníku vysoké školy. Všem novým absolventům vřele doporučuji Obchodní akademii v Mohelnici a přeji hodně úspěchů!


Petr Bátora

Studentem Obchodní akademie jsem byl v letech 2009-2013, obor Informatika v ekonomice.

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysokoškolské vzdělání

Bc. – VUT Brno – Fakulta podnikatelská – Manažerská informatika
Nyní studium Ing. – UTB Zlín – Fakulta aplikované informatiky

Karierní úspěchy: OSVČ – správce počítačové sítě na ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní, programování v Pythonu, tvorba IS ve Filemakeru

Obor Informačních technologií na OAM mě více než dobře připravil na studium vysoké školy VUT v Brně. Měl jsem dostatečné znalosti matematiky, účetnictví, ekonomie a také samozřejmě IT. Jen mě mrzí, že jsem více nedával pozor na výuce programování. Pokračovalo se přesně v tom, co jsme na OAM probírali.

Tato škola je kvalitním základem pro většinu vysokých škol v ČR. Stačí jen dávat pozor a mít o výuku zájem.


Romana Smékalová

vankova

Studovala jsem OA Mohelnice v letech 2004 - 2009 obor obchodní akademie.

Nejvyšší dosažené vzdělání: VÚT Brno, Podnikatelská fakulta, obor Podnikové finance a obchod

Karierní úspěchy: TDK Šumperk, Controllervýkaznictví

Obchodní akademie mě výborně připravila na vysokou školu a také do pracovního života. Během studia na vysoké škole jsem velmi často uplatňovala své znalosti z účetnictví, daní a matematiky. Velice důležitý pro mě byl daňový základ, jelikož mým bakalářským oborem byly právě daně a díky obchodní akademii jsem se již dokázala orientovat v daňových zákonech a podařilo se mi zvládnout všechny zkoušky týkající se daní, přestože byly velmi náročné. Obdobně to bylo také s účetnictvím. Také velmi oceňuji, že jsme na střední škole řešili věci ze života a já z těchto znalostí stále čerpám ve svém profesním životě.


Ing. Martin Veselý, DiS.

vankova

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 1998 – 2002 obor obchodní akademie.

Nejvyšší dosažené vzdělání: úplné vysokoškolské vzdělání ekonomického směru.

Karierní úspěchy:
2006 – 2010 Město Zábřeh – správce webových stránek města Zábřeh
2010 – 2017 Městská knihovna Zábřeh – zástupce vedoucí

Pokud chcete studovat ekonomii na vysoké škole, určitě je OAM výbornou přípravou. V prvním ročníku VŠ jsem stavěl na vědomostech, které jsem získal studiem na střední škole


Ing. Hana Vejborová

vankova

Studovala jsem OA Mohelnice v letech 1998 - 2001 obor obchodní akademie

Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ, Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné; obor Evropská unie

Karierní úspěchy: Vedoucí personálního oddělení v Řízení letového provozu ČR, s.p.

Troufám si říci, že vzdělání, které jsem získala v období studia na OA Mohelnice, mě připravilo nejen na studium na vysoké škole, ale i pro mé budoucí zaměstnání. Byť jsem na střední i vysoké škole studovala ekonomické obory, mohu s jistotou potvrdit, že to byla ta nejlepší volba pro následnou kariéru. I humanitní profese vyžadují orientaci v exaktních vědách a jejich znalost umožňuje člověku být v životě a kariéře mnohem více flexibilní a tím i žádanější na trhu práce. Dnešní zaměstnavatelé dokážou absolventům nabídnout moderní a dynamické prostředí, nadstandardní příjmy, široké spektrum benefitů, ale žádají si za to zaměstnance s vynikajícími znalostmi, cílevědomostí a jasnou vizí.


 Ing. Irena Jílková 

jilkova

OA Mohelnice jsem navštěvovala v letech: 2002-2006 obor obchodní akademie.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Moje karierní úspěchy: Fakultní nemocnice Olomouc – finanční referentka.

Obchodní akademie Mohelnice dává velmi dobrý základ pro další studium i pro pracovní život. Při studiu na Univerzitě Hradec Králové jsem ze znalostí získaných na OAM čerpala na denní bázi. Účetnictvím jsem proplula bez problémů, dokonce jsem doučovala spolužáky z neekonomických škol. Kromě ekonomiky a účetnictví je velmi dobrá výuka i v oblasti jazyků.  Bez základů angličtiny, kterou jsem měla od prvního ročníku, bych se na vysokou školu ani nedostala. Pokud máte zájem o kvalitní ekonomické vzdělání, určitě tuto školu doporučuji!


 Pavla Čepová

 cepova

Studovala jsem OA Mohelnice v letech 2002 – 2006 obor obchodní akademie.

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou.

Karierní úspěchy: STOMI s.r.o. – asistentka ředitele (byla jsem přijata ještě před maturitou, na základě zkušebních pohovorů, které pro nás organizovala Obchodní Akademie)

MERKURIUS, a.s. – účetní

Z mého pohledu je OA Mohelnice velice dobrá střední škola, která žáky kvalitně připraví na jejich budoucí povolání nebo další studium. Tímto bych chtěla poděkovat profesorům, za jejich přístup a naprosto připravené výuky, a to to s námi neměli lehké.Ráda na Vás vzpomínám a především na naši paní třídní profesorku Ivu Froncovou, a tímto jí velice děkuji, že s námi ty čtyři roky táhla za jeden provaz :-) 


 Jana Zajíčková

zajickova

Studovala jsem OA Mohelnice v letech 2009-2013 obor obchodní akademie
Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou
Karierní úspěchy: Vázaný obchodní partner pro rakouskou servisní alianci 


 Michaela Vejnarová

 vejnarova

Studovala jsem OA Mohelnice v letech 2009-2013 obor obchodní akademie
Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou
Nyní studuji Vysoké učení technické v Brně, fakulta Podnikatelská, obor: Ekonomika podniku. 

Karierní úspěchy: Stážista v Jihomoravském inovačním centru – Business Innovation Team Praxe na Krajském úřadě Jihomoravského kraje – odbor kanceláře ředitelky. Člen studentské organizace Unifer - ambasador VUT FP, interní marketingÚčetní a daňová kancelář Ginkgo - administrativní výpomoc 

Díky OA Mohelnice jsem získala různé certifikáty. Jedná se o E-learningovou sbírku případových studií z účetnictví – 3. úroveň vzdělání a výběrové řízení na pozici asistentka ředitele - nejlepší kandidát. 
Na vysoké škole stále čerpám znalosti ze střední školy. Převážně z oblasti účetnictví a ekonomiky.

Za to vděčím kvalitním profesorům.


 Jana Krylová

Studovala jsem OA Mohelnice v letech 1987 – 1991 ekonomika zemědělství

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou.
Karierní úspěchy: MěÚ Mohelnice, sociální pracovník

Školu doporučuji!


 Lucie Večeřová

Studovala jsem OA Mohelnice v letech 2009-2013 obor obchodní akademie
Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou. 
Nyní jsem studentem: České zemědělské univerzity v Brně(účetnictví a daně). 
Tato škola je hlavně pro lidi, kteří mají rádi čísla a nějaký řád. Je to pro lidi, kteří chtějí být užiteční sobě i lidem ve svém okolí. Ať už při vyplňování daňových přiznání nebo vedení účetnictví vlastní firmy. Určitě je to o píli a snaze něčeho dosáhnout. A k něčemu v dnešním světě přispět.Určitě vám tato škola změní pohled ať už na ekonomiku naší republiky nebo i ve světě. Dále taky možnosti, kterých je možno využít už u zmíněných daňových přiznání. Opravdu to změnilo celý můj pohled na naši životní situaci a další možnosti. 


David Šíma 

sima

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 2008-2012 obor informatika v ekonomice
Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysokoškolské Bc.  – Vysoká škola Báňská – Ekonomická fakulta Ostrava, obor Marketing a obchod, prezenční forma
Aktuální studium: Navazující studium – Kombinovaná forma obor Management -  Vysoká škola Báňská – Ekonomická fakulta Ostrava

Karierní úspěchy:

Seznam.cz – centrála Praha, oddělení katalog firmy.cz, pozice: Administrátor katalogu
Na škole získáte kvalitní a potřebný základ pro následné studium.


 Stanislav Jílek

 jilek

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 2003-2007 obor obchodní akademie
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Karierní úspěchy: 
Vermont, s. r. o. – ekonom - minulost
OP Papírna, s. r. o. – Ekonomický útvar – vedoucí – současnost

OAM Mohelnice mi dala hodně hlavně v oblasti ekonomiky a účetnictví. Díky kvalitním profesorům v mém případě mě studium na VŠ nedělalo problémy. Ještě dodnes si pamatuji různé věci, které se nám snažili kantoři vštěpovat do hlavy (Co jsou to náklady – a zpaměti naučit – p. Štiplová, v účetnictví zase různé věci p. Pekárková…) To jsou dvě kantorky,  na které nedám dopustit . Zbytek též srdečně zdravím a budu se těšit s kýmkoli na viděnou.


 Jan Hraško

 hrasko

OA Mohelnice jsem navštěvoval(a) v letech: 2005-2009 obor informační technologie.

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysokoškolské (Bc.)

Moje karierní úspěchy: United Parcel Service Czech Republic, s.r.o. – Fiancial Analyst

Studium na OA Mohelnice bylo bezpochyby tím nejlepším rozhodnutím, které mi dopomohlo k vystudování vysoké školy, i k uplatnění se na trhu práce. Díky studiu oboru informačních technologií, v kombinaci s ekonomickými předměty, jsem získal konkurenční výhodu na trhu práce, a našel své první zaměstnání hned měsíc po maturitě.
Skvělé základy z ekonomiky a účetnictví mi značně usnadnili dálkové studium ekonomického oboru na vysoké škole a čerpal jsem z nich po celou jeho dobu. I dnes, při své práci finančního analytika, využívám denně znalostí, které jsem na OAM získal, a to jak jazykových, účetních tak i z IT.

Studium na OAM určitě doporučuji – je to dřina, ale výsledek stojí za to!


 Lukáš Vu

 vu_lukas

Studium: Obchodní akademie Mohelnice (2008-2012)
Obor: informační technologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Středoškolské s maturitou


Karierní úspěchyMezinárodní společnost Tieto (15 tis. Zaměstnanců - www.tieto.com). Pozice „Infrastructure Architect“ („Infrastrukturní architekt“) – práce na velkých projektech za desítky tisíc EUR, pre-sales v hodnotě desítek milionů EUR, koordinátor mezinárodních projektů, návrh IT infrastruktury (compliance, backup, monitoring, vysoká dostupnost, clustery, Unixové systémy, rodina produktů Microsoft, IT automatizace) pro malé i velké společnosti (500 – 5.000 serverů) z bankovního a pojišťovacího sektoru, dřevozpracující průmysl, dopravní společnosti.

Ohodnocen jako zaměstnanec měsíce, služební cesty do zahraničí (osobně jsem potkal viceprezidenta naší společnosti :-)

Ředitel vlastní firmy zabývající se webovými a online marketingovými projekty (do 10 zaměstnanců)


Veronika Kunertová

 kunertova

Studium: Obchodní akademie Mohelnice

VOŠ  Šumperk – Informační technologie

Západomoravská vysoká škola Třebíč – Informační management

Karierní úspěchySprávce sítě Věznice Mírov


 Mgr. Jana Neumannová (Sedláčková)

 neumannova

Studium: Obchodní akademie Mohelnice (1993-1998)

Pedagogická fakulka Univerzity Palackého Olomouc - obor český jazyk a rodinná výchova

Centrum celoživotního vzdělávání UP Olomouc - studium pro výchovné poradce

Karierní úspěchyvýchovná poradkyně a učitelka na ZŠ - předměty český jazyk, výchova ke zdraví, volba povolání


 Ing. Jan Sedláček

sedlacek

Studium:Obchodní akademie Mohelnice

Mendelova univerzita Brno – Provozně ekonomická fakulta – obor Ekonomická informatika

Karierní úspěchyNejvyšší kontrolní úřad Brno 


 Lenka Hubínková

 hubinkova

Studovala jsem OA Mohelnice v letech 1991-1996 

Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské s maturitou

Karierní úspěchy: DRUPOL, výrobní družstvo, Praha – hospodářka, ENBRA Pražská – logistka, VF Services, Zdiby - teamleader


Ukončením školy vzdělávání nekončí. 


 Vratislav Břenek

 brenek

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 1991-1996 obor obchodní akademie

Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské s maturitou

Karierní úspěchy: Dell Computer spol. s r.o. – Consulting Services Country Manager – CZ, SK, PL, AT; D Software (local office for Dell Software) – Business Development Manager – CZ, SK, Baltics

Zjistil jsem, že i bez vysoké škole je možné získat pozici v Senior Management Teamu nadnárodní společnosti, pokud člověk investuje dostatek času a úsilí. Zjistil jsem také, že nejdůležitější z dovedností, které jsem v OAM získal, jsou angličtina, flexibilita myšlení a samostatnost.

Je důležité získávat zkušenosti od ostatních kolegů a být otevřený novým věcem. 


 Karel Skřivánek

 skrivanek

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 2007-2011 obor informační technologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou

Karierní úspěchy: BURTON ltd, E-commerce/ Digital section – mezinárodní obchod s oblečením značek Dorothy Perkins, Evans, Wallis – pracovník internetové sekce

Cesta dlouhá tisíc mil, začíná prvním krokem – Confucius. 


 Marie Kinová

 kinova

Studovala  jsem OA Mohelnice v letech 1998-2002

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Karierní úspěchy: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ředitelka pobočky 
Olomouc Šantovka

Na OA Mohelnice nedám dopustit. Vzpomínám ráda a s láskou, obzvláště na kolektiv a hlavně naši třídní profesorku Ing. Zuzanu Štiplovou.
Život není ve hvězdách, ale v nás. Důležitý, mimo odborných znalostí, je i rozvoj osobnosti lidí (učitelů, studentů).

Pracujte prosím se svými studenty a učiteli jako s lidmi, nedívejte se jen, jaké má za sebou onen člověk výsledky, ale co se za nimi skrývá…. Pokud se člověk rozvíjí po osobnostní stránce, má to za následek i rozvoj v pracovní oblasti. Tak získáte spokojené učitele, studenty a následně doporučení pro studenty další


Romana Kubáčková

kubackova

Studovala  jsem OA Mohelnice v letech 1978-1982.

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou.

Karierní úspěchy:
téměř 20 roků pracuji jako externí účetní (OSVČ) pro malé a střední firmy.

Tak jako vám se dnes do učení leckdy nechce, ani mně se nechtělo. Navíc jsem v mládí měla ambice spíše směrem humanitním a předměty jako matematika a účetnictví pro mě byly noční můrou. Navzdory tomu jsem celoživotním „studentem a badatelem“

V oblasti účetnictví a daní. Z vlastní zkušenosti vím, že i středoškolsky vzdělaný ekonom má v tomto světě určitě perspektivu a v budoucnu tomu nebude jinak. A tak doufám, že i moje dcera, která se snaží na
této škole dosáhnout k maturitní metě, bude se svým výběrem v životě spokojená. Moc bych to přála jí i ostatním studentům této školy.


 Karel Junek

junek

OA Mohelnice jsem navštěvoval(a) v letech:
Studentem Obchodní akademie jsem byl v letech 2005-2009

Studoval(a) jsem obor: Informační technologie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Po úspěšném dokončení oboru Informatika v ekonomice, zakončeným složením maturitní zkoušky jsem se dostal do Brna na VUT. Zde jsem si vybral obor Management v tělesné kultuře, na Podnikatelské fakultě. Již při studiu na OAM jsem začal zjišťovat, že nad informatikou vítězí sport a má touha stát se hráčským agentem. Proto jsem si vybral zmíněný obor na VUT, ve kterém jsem mohl využít své znalosti z ekonomických předmětů, získaných na střední škole a je potřeba zmínit, že byly dostačujícími pro celé mé bakalářské studium. Bakalářské studium jsem velice zdárně dotáhl do konce s velmi dobrým prospěchem, díky čemuž jsem byl přijat na navazující magisterské studium (Řízení ekonomiky v podniku) bez přijímací zkoušky. Magisterské studium na VUT jsem v červnu 2014 ukončil úspěšně složenou státní závěrečnou zkouškou a mohu se pyšnit titulem Inženýr. Nutno říct, že po celou dobu mého studia jsem těžil ze znalostí, které jsem získal na OAM a pouze jsem na ně navazoval znalostmi, které jsem získával v dalších letech mého studijního života.

Moje karierní úspěchy: 
Kariéra hráčského agenta nakonec nedopadla, jelikož dostat se mezi skupinu hráčských agentů je velice obtížné a to z několika hledisek. Mezi hrstku lidí, kterým se to povede jsem se nedostal a začal jsem se ubírat jiným směrem, proto i změna oboru na Řízení ekonomiky v podniku. Na přelomu 4. a 5. ročníku vysokoškolského studia jsem se přihlásil do Hella trainee programu, kam jsem se přes výběrové řízení dostal. (V tento moment jsem využil zkušeností z OAM, kde jsem se zúčastnil fiktivního výběrového řízení, bonusem byl i certifikát ECDL získaný při studiu na střední škole a další certifikáty, které jsem již získal při mém dalším studiu). Při mém trainee programu, jsem se pomalu zasvěcoval do tajů fungování velké společnosti a pro firmu Hella jsem psal i moji diplomovou práci. To byla pro mě ohromná zkušenost, navíc při studiu jsem získal i pracovní zkušenost, která je v dnešní době i studentů velice ceněná. Po studiu jsem si mohl vybrat z nabídek dvou velkých firem, jednou z nich byla společnost z Brna a druhá již zmíněná Hella Autotechnik Nova, s. r. o.. Přijal jsem nabídku společnosti Hella na pozici Projektového manažera logistiky.


 Petr Grulich

grulich

Studentem Obchodní akademie jsem byl v letech 2005-2009, obor Informatika v ekonomice. Líbilo se mi efektivní spojení ekonomických znalostí se znalostmi z oblasti IT. 
Po střední škole jsem se vydal do Brna na VUT, kde jsem úspěšně dokončil studium bakalářské (Ekonomika a procesní management) a přihlásil se na navazující magisterské (European Business and Finance) vyučované v angličtině. V současné době studuji na Nottingham Trent University a od ledna 2015 nastupuji na stáž do firmy v Londýně zabývající se business developmentem.

V Brně jsem během studií pracoval v globální IT společnosti SAP, kde jsem každodenně využíval znalosti z oblasti IT nabrané na střední a z části i na vysoké škole. Zároveň jsem měl možnost pracovat ve společnosti zabývající se výzkumem trhu. Zde bych rád zmínil možnost získání ECDL Certifikátu na OA v Mohelnici, čehož si mnozí zaměstnavatelé u uchazečů cení. Neméně důležité jsou i certifikáty z jazyků, které Vás na trhu práce posunou o další kroky kupředu. Každému studentovi doporučuji rovněž vyzkoušet každoroční „fiktivní výběrové řízení“ pořádané školou, kvalitní účastníci si mohou otevřít dveře k lukrativnímu zaměstnání - a to již před maturitou.

Obchodní akademie v Mohelnici je podle mého názoru kvalitní střední škola, která nabízí pestré studijní obory a mnoho doplňkových možnosti, díky kterým se student může posunout kupředu a nastartovat úspěšnou kariéru. Tímto OA děkuji za příjemně strávené čtyři roky v lavicích a přeji mnoho úspěchů budoucím absolventům.


 Pavel Toman

toman

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 1993-1998 obor obchodní akademie
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Karierní úspěchy: 
Obchodní ředitel/jednatel - Procter & Gamble Slovenská republika 
P&G je největší FMCG firmou na světě (značky Ariel, Pampers, Jar, Always, Gillette, Wella, Braun, Duracell.....)

OAM je velmi dobrým základem praktických zkušeností pro budoucí praxi – čerpám z těchto znalosti na denní bázi. 


 Tomáš Pantlík

pantlik

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 2005-2009 obor informační technologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, kombinované studium– dosažené vzdělání Bakalář.

Momentálně studuji Českou Zemědělskou Univerzitu, ekonomickou fakultu, navazující studium, opět kombinované studium.

Karierní úspěchy: Asi 3 měsíce po vykonání maturitní zkoušky jsem prošel přes 3 kola pracovního pohovoru do jedné větší firmy v Olomouci na vedení účetnictví a daní. Momentálně v této firmě pracuji 6. rokem. Setkávám se stále s novými problémy, ať už se jedná o stavby administrativních budov, finanční služby, výrobu mléčných produktů, prodej zboží, těžbu či prodej realit, nájmy kancelářských prostor atd.

Rozhodně doporučuji novým zájemcům o tuto školu, aby se na ni přihlásili a aby na ni úspěšně studovali. Z vlastní zkušenosti vím, že Vás v této škole naučí mnoho velmi praktických věcí, ať už se jedná o výše zmíněné účetnictví, nebo informační technologie, které jsou pro mě neskutečně dobrou pomůckou při řešení každodenních problémů. (excel, word). Také jsem úspěšně díky OA  Mohelnice vystudoval dálkově Vysokou školu s titulem bakalář. OA musím poděkovat za přípravu v matematice a ekonomice, neboť tyto předměty byly (a na všech ekonomických školách jsou) stěžejními.
Já jsem totiž stále nadšený z Vaší školy. Jsem moc rád, že jsem ji studoval 


 Ladislav Čečotka

cecotkal

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 1995-2000 obor obchodní akademie

Nejvyšší dosažené vzdělání: inženýrské
Karierní úspěchy: Fong Kai USA, Inc. - Komplexní zákaznický servis pro klíčové zákazníky v EU

Nebuďte líní a vytvořte si tak konkurenční výhodu před těmi, kteří líní jsou!


 Barbora Šponerová

sponerova

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 2009-2013 obor informační technologie a ve 3. ročníku jsem přestoupila na obor obchodní akademie

Nyní jsem studentem: Nyní studuji Vysokou školu Báňskou, fakultu Ekonomickou, obor: Ekonomika podniku, jsem v 2. ročníku bakalářského studia, po státnicích budu s největší pravděpodobnosti dále pokračovat a to ve studiu inženýrském.

Kariérní úspěchy: Díky zkušenostem z OAM jsem měla možnost přidat se do studentské organizace AIESEC (primárně zprostředkovává stáže po celém světě), která mi umožňuje sbírat zkušenosti, které jsou velmi barvité.

Byla jsem spoluorganizátorka okresní a národní konference, komunikuji se stážisty nejrůznějších zemí od Guatemaly až po Malajsii. Zajišťovala jsem smlouvy se školami či firmami a nyní se zajímám spíše o personální stránku organizace. V létě 2015 odjíždím na pracovní stáž do UK.

Na OA jsem přišla jako žáček ze ZŠ Zábřeh s trojkou z matematiky. Dostala jsem možnost posunout svoje znalosti a dovednosti na podstatně vyšší úroveň, díky čemuž dnes dokonce doučuji matematiku, účetnictví. Protože jsem studovala také Informatiku v ekonomice, mám hodně široký záběr, což si personalisté velice pochvalují.

Díky úspěchům, které jsem dosáhla na OAM mi první dny a měsíce na VŠ nepřipadly jako obrovský skok do neznáma a v AIESEC jsem se rychle adaptovala. Soft skills, základní orientace v tržní ekonomice, vědět kam jít když mám problém, kvalitní vzdělání, vnímaví učitelé, to je OAM =).

Nikdy nelituji toho, že jsem studovala právě tuto střední školu, naopak, každému ji doporučuji, ukázala mi životní cestu a změnila mě o 100%!

Ráda se sem vracím. 


 Martin Kucharík

kucharik

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 2009-2013 obor informační technologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou.

Nyní jsem studentem: České zemědělské univerzity v Praze (Veřejná správa a regionální rozvoj)

Karierní úspěchy:

Exekutorský úřad Šumperk -vykonavatel soudního exekutora - certifikovaný Exekutorskou Komorou ČR

V patnácti letech jsem stál před svou první velkou životní volbou a to výběrem střední školy. Mou jasnou volbou byla OAM a to nejen kvůli zajímavému oboru, který mě nadchl, ale i kvůli vřelému doporučení kamarádů, kteří zde již nějakou dobu studovali.

Škola je škola, studenti jsou nejlepší a profesoři protivové co po nás pořád něco chtějí.  
Málokterý student si uvědomí, že nás připravují do života a nedokáže ocenit vzdělání, které se mu nabízí. Ani já nebyl výjimkou.

Má studentská léta na OAM jsou pryč. Dnes jsem hrdý na to, že škola zdobí můj životopis. Díky tomu, že se jedná o vzdělání ekonomického typu, jsem neměl problém získat svou první práci.

Takže milí kolegové studenti, pokud víte, že chcete získat dobrou práci v ekonomické sféře, máte k tomu již splněný první velký předpoklad, že ji získáte!

Věčný student, Martin Kucharík 


 Lukáš Mička

micka

Studoval jsem OA Mohelnice v letech 2009-2013 obor informační technologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou.

Nyní jsem studentem: Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně obor Informační technologie v administrativě.

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad