Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Informační technologie

Informační technologie 18-20-M/01

Název vzdělávacího programu:  Informační technologie
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné
Způsob ukončení: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce


Charakteristika oboru

 • Žáci se naučí na základní úrovni navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu
 • Vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy
 • Zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením
 • Podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou
 • Navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je
 • Navrhovat a spravovat databáze
 • Vytvářet počítačové programy a webové stránky

V některé z výše uvedených oblastí se s ohledem na zaměření školy stanou specialisty. Zaměření studia si žáci volí ve druhém ročníku.

Zaměření:

 • Informatika v ekonomice
  Kromě základních informatických předmětů, je studium posíleno o větší počet hodin z účetnictví a ekonomiky

 • Programování a databázové systémy
  Kromě základních informatických předmětů, je studium posíleno o větší počet hodin z programování, návrhu a tvorby webových aplikací a databázových systémů

Profil absolventa

Příprava kvalifikovaného odborníka v oblasti informačních technologií a ekonomické problematiky, se schopností aktivně komunikovat v anglickém jazyce. Schopnost analyzovat a navrhnout ekonomické projekty, tvorba ekonomického software podle přání zákazníka. Poznání ergonomie počítačových systémů a programového vybavení.

Uplatnění

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se mohou uplatnit v závislosti na konkrétním zaměření vzdělávacího programu školy především jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí, obchodníci s prostředky informačních technologií aj.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky (např. systémové inženýrství, informatika, web a počítačová grafika), často však také v oborech elektrotechnických, nebo v oborech ekonomických.

Nosný program

 • správa počítačových sítí
 • programování
 • tvorba webových stránek
 • databázové systémy
 • grafika
 • zpracování dokumentů
 • tvorba a realizace projektů
 • ekonomika
 • účetnictví


Studium se zaměřuje na
Instalaci a konfiguraci počítačových sítí ve firmách a podnicích, tvorbu a úpravu počítačových programů,zpracování statistických informací především z oblasti ekonomické sféry a tvorbu databázových aplikací.


Nadstandard

 • ECDL (evropský řidičák na počítač)
 • státní zkoušky z jazyků, certifikáty ICC
 • zahraniční exkurze (SRN, GB, F)
 • ve 3. a 4. ročníku nabízí škola Eurocertifikáty TELC z němčiny a angličtiny

Odborná stáž

 • V průběhu studia nabízíme zdarma 3 týdenní odbornou stáž v rámci programu Erasmus + v Irsku (Dublin).

Vybavení

 • nadstandardní prostředí pro výuku a volný čas včetně neomezeného přístupu na internet
 • výukové materiály na školní síti
 • e-learningový systém
 • studijní materiály on-line
 • virtuální PC, interaktivní tabule
 • ve škole je přístupná WiFi síť

Nabídka jazyků

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ. Povinná výuka dvou jazyků. Možno maturovat z obou.

Další aktivity:

 • 1. ročník - Lyžařský výcvik
 • 2. ročník - Taneční
 • 3. ročník - Sportovně turistický kurs
 • 4. ročník - Fiktivní výběrová řízení
Informační letáky

Informační technologie

Výstup znalostí 

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad