Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Aktuální informace

Aktuální informace o škole naleznete zde: https://www.spsemoh.cz/


Zahájení školního roku 2019/2020

8:00  Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 v sále Domova mládeže, Olomoucká 41

8:30  Přesun žáků za doprovodu učitelů – žáci oboru Elektrotechnika do učeben budovy Gen. Svobody 2, žáci oboru Obchodní akademie a Informačních technologií do učeben budovy Olomoucká 82.

Přidělení učeben třídám a zařazení žáků 1. ročníku do tříd bude vyvěšeno u hlavního vchodu do budov

9:00 – 11:00  Třídní učitelé provedou školení žáků a další administrativní práce.


Maturita - podzim 2019

Informace o podzimním termínu maturitní zkoušky 2019 naleznete zde


Společná část podzimní maturitní zkoušky

Dne 17. 8. 2019 byly odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.


Sloučení středních škol v Mohelnici

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 29. 4. 2019 sloučení Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, s účinností od 1. 9. 2019 (UZ/15/32/2019 Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem).

Nově vzniklý subjekt ponese název Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice a bude nabízet studijní obory:

 • Elektrotechnika – zaměření Silnoproudá elektrotechnika, Počítačové a automatizační systémy a Počítačové a informační systémy
 • Obchodní akademie - zaměření Finanční a podnikatelská gramotnost, Marketing a multimediální komunikace
 • Informační technologie – zaměření Informatika v ekonomice, Programování a databázové systémy

 

Ing. Josef Peškar
ředitel školy


 

Akce školy - informace z akcí, které škola pořádá

Projekt Erasmus+ - odborná stáž studentů v Irsku

Soutěže - přihlášky do soutěží


Dny otevřených dveří na naší škole se konají:

kdykoli po telefonní domluvě - 583 430 507


Projekt s názvem „Zlepšení materiálního vybavení školy“ za podpory Nadace ČEZ

Více informací naleznete zde.

 

Proč studovat na Obchodní akademii v Mohelnici?

Nabízíme dva atraktivní studijní obory

 • Obchodní akademie 63-41-M/02 - studijní obor poskytující úplné střední vzdělání v ekonomice.
 • Informační technologie 18-20-M/01 - studijní obor poskytující úplné střední vzdělání v informačních technologiích.
 • Máme více než 50 letou tradici.
 • Podporujeme zapojení žáků do soutěží, které rozvíjejí jejich odbornost.
 • Podporujeme sportovní aktivity žákůvyužíváme k výuce kvalitní počítačové učebny a multimediální učebny s interaktivními tabulemi.
 • Podporujeme a umožňujeme žákům získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence).
 • Naši absolventi mají vysokou úspěšnost při přijetí ke studiu na vysokých školách.
 • Poskytujeme našim studentům zahraniční stáže.
 • V průběhu studia vykonávají studenti povinnou odbornou praxi ve firmách a v podnicích – podle vlastního zaměření.

 

Obchodní akademie 63-41-M/02

Charakteristika oboru OA

Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. Je připravován na provádění různorodých činností souvisejících s obchodně-podnikatelskou praxí v tuzemském hospodářském životě i ve styku se zahraničím, a to na úrovni podniků (soukromých, obchodních společností, akciových společností, družstev a podniků dalších právních forem) i ve vnitropodnikových útvarech...

Podrobnějsí informace

 

Informační technologie 18-20-M/01

 Charakteristika oboru IT

Příprava kvalifikovaného odborníka v oblasti informačních technologií a ekonomické problematiky, se schopností aktivně komunikovat v anglickém jazyce. Schopnost analyzovat a navrhnout ekonomické projekty, tvorba software podle přání zákazníka. Poznání ergonomie počítačových systémů a programového vybavení.

 • Žáci se naučí na základní úrovni navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu
 • Vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy
 • Zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením
 • Podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou
 • Navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je
 • Navrhovat a spravovat databáze
 • Vytvářet počítačové programy a webové stránky

Podrobnější informace

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad