Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Obchodní akademie

 

Obchodní akademie 63-41-M/02
Název vzdělávacího programu: Obchodní akademie
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné
Způsob ukončení: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce


Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. Je připravován na provádění různorodých činností souvisejících s obchodně-podnikatelskou praxí v tuzemském hospodářském životě i ve styku se zahraničím, a to na úrovni podniků (soukromých, obchodních společností, akciových společností, družstev a podniků dalších právních forem) i ve vnitropodnikových útvarech..

Zaměření:

 • Finanční a podnikatelská gramotnost
 • Marketing a multimediální komunikace

Profil absolventa
Vytvoření předpokladů pro získání odborné kvalifikace v ekonomických, obchodně podnikatelských a organizačních činnostech ve všech typech organizací, jako je např. zajišťování materiálu, investice, personální práce, proces účtování na syntetických a analytických účtech, využívání prostředků informační techniky, práce s informacemi a komunikace, orientace v daňové problematice. 

Uplatnění
Výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích včetně oblasti veřejné správy. Po složení maturitní zkoušky možnost studia na VOŠ a VŠ.

Nosný program
Ekonomika, účetnictví, informační technologie, dva cizí jazyky, případové studie, praxe ve 2. a 3. ročníku, miniprojekty. Studium se zaměřuje na vytvoření praktických a teoretických dovedností formou výuky případových studií z praxe a miniprojektů v oblasti účetnictví, ekonomiky a daní a výukou tvorby projektů pro získávání finančních prostředků z fondů EU.


Nadstandard - podle zájmu a schopností

 • státní zkoušky z psaní na PC
 • státní zkoušky z jazyků, certifikáty ICC
 • ECDL (evropský řidičák na počítač )
 • zahraniční exkurze SRN, GB, 
 • ve 3. a 4. ročníku nabízí škola Eurocertifikáty TELC z němčiny a angličtiny
 • certifikáty z účetnictví úroveň 1, 2, a 3

Odborná stáž

 • V průběhu studia nabízíme zdarma 3 týdenní odbornou stáž v rámci programu Erasmus + v Irsku (Dublin).

Vybavení
nadstandardní prostředí pro výuku a volný čas včetně neomezeného přístupu na internet

 • výukové materiály na školní síti
 • e-learningový systém
 • studijní materiály on-line
 • virtuál PC, interaktivní tabule
 • ve škole je přístupná WiFi síť

Nabídka jazyků
ANJ, NEJ, FRJ, RUJ. Povinná výuka dvou jazyků, jeden hlavní s vyšší hodinovou dotací. Možno maturovat z obou předmětů.

Další aktivity:

 • 1. ročník - Lyžařský výcvik
 • 2. ročník - Taneční
 • 3. ročník - Sportovně turistický kurs
 • 4. ročník - Fiktivní výběrová řízení

Informační letáky

Obchodní akademie

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad